Wsparcie funduszu unijnego

Projekt uzyskał dodatkowe wsparcie funduszu LSI działającego we współpracy z NCBR, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dziękujemy !