Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „Wheelstair – innowacyjne urządzenie pozwalające na samodzielne pokonywanie schodów i innych barier architektonicznych przez osoby poruszające się na manualnych wózkach inwalidzkich”

Cel projektu: Stworzenie nowego, innowacyjnego w skali międzynarodowej urządzenia Wheelstair. Urządzenie to zmniejszy w zasadniczy sposób ograniczenia swobody poruszania się na wózku inwalidzkim wynikające z powszechnie występujących barier architektonicznych. Dzięki wykorzystaniu urządzenia Wheelstair możliwe będzie zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, wyrównania szans na rynku pracy, zwiększenie mobilności i samodzielności życiowej.

Planowane efekty: Powstanie gotowego do produkcji, certyfikowanego urządzenia medycznego, które w połączeniu ze standardowym wózkiem inwalidzkim umożliwi jazdę po typowych schodach.

  • Kwota dofinansowania: 3 571 753,16 PLN
  • Wartość projektu: 5 497 254,29 PLN
  • Termin realizacji: 01.05.2019 – 31.10.2021
  • Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0913/18-00