Dofinansowanie
unijne

Nasz projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu „Szybka ścieżka” organizowanego przez NCBR i finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).