Prototyp
WS-5

Tak, to jest wersja przedprodukcyjna. Bezpieczna, prosta i niezawodna.